הרחבת קיבוץ רמת יוחנן שכונת האתרוג

שם הפרויקט: הרחבת קיבוץ רמת יוחנן שכונת האתרוג
22 יחידות צמודי קרקע דו משפחתי ברמת ביצוע גבוהה עבור ק. רמת יוחנן.

סטטוס: הפרויקט הסתיים ונמסר לרוכשים.