חברת ק.ב.ברקן הנדסה בע"מ הינה חברה רשומה בפנקס הקבלנים כקבלן רשום מס: 26422, בסיווג ג' 5 קבלני, חברה ב"התאחדות הקבלנים והבונים בישראל", בארגון "המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל" וספק מורשה של משרד השיכון והבינוי ומשרד הביטחון. עיקר פעילותנו הינה ייזמות וביצוע לסקטור העסקי, הציבורי והפרטי וכן ניהול פרוייקטים שונים ומגוונים לרשויות מקומיות, עיריות, יזמים פרטיים, משרד השיכון והבינוי, משרד הביטחון וגופים ציבוריים.