מנוף

בנית שכונה חדשה הכוללת בניית 34 יח”ד צמודי קרקע כקבלן ראשי עד מפתח ביישוב מנוף הממוקם במועצה אזורית משגב.
סטטוס: הפרויקט הסתיים