הרחבת קיבוץ החותרים

הרחבת קיבוץ החותרים 24 יח"ד – ביצוע בנית שכונה חדשה הכוללת בניית 24 יח”ד צמודי קרקע כקבלן ראשי עד מפתח בקיבוץ החותרים הממוקם במועצה איזורית חוף הכרמל.
סטטוס: הפרויקט הסתיים ונמסר לרוכשים